4. fejezet - A többrétegű perceptron (MLP)

A többrétegű perceptron (multi-layer perceptron, MLP) a gyakorlati feladatok megoldásánál talán a leggyakrabban alkalmazott hálózat-architektúra. Az MLP rétegekbe szervezett neuronokból áll, ahol annak biztosítására, hogy a hálózat kimenete a súlyok folytonos, differenciálható függvénye legyen, a neuronok differenciálható kimeneti nemlinearitással rendelkeznek.

A fejezet bemutatja a hálózat felépítését, részletesen ismerteti a háló tanításánál szinte kizárólagosan alkalmazott hibavisszaterjesztéses (back-propagation) algoritmust, majd a háló konstrukciójánál felmerülő elméleti és gyakorlati kérdéseket vizsgálja.