Célkítűzések rövid áttekíntése

A célunk a mesterséges intelligencia vívmányait oly módon tenni láthatóvá, hogy az informatika iránt érdeklődők értékes segítséget kapjanak belőle szakmai fejlődésük több állomásában.
 
Lényeges tehát, hogy a mesterséges intelligencia tervezett bemutatása szakmai világnézet-formáló hatású legyen már a műszaki informatikai pálya felé orientálódó fiatalok és azok tanárai számára, komoly pedagógiai értéket képviseljen a főiskolai és egyetemi mérnök informatikus hallgatók és tanárai számára, komoly hozzáadott értéket nyújtson a PhD és egyéb kutató munka szempontjából, értékes továbbtanulási és folyamatos képzési anyagot jelentsen a már munkába állt szakemberek részére, és végül (részben legalább) érthető és hiteles információforrást jelentsen laikus, interdiszciplináris érdeklődők részére is.
A célkitűzés tehát nem konkrét témákra vonatkozó, kreditté konvertálható e-learning eszköz, sem egy tematikus lexikon, hanem ismeretek almanachszerű gyűjteménye, melynek lesznek megalapozott állandó, de a terület tudományos mozgását kifejező megújuló részei is.
 
megoldás a világhálóra történő kapcsolódásra alapozva egy olyan, a HIK szerveren telepített elektronikus tananyagra alapozó, interaktív módon is bővíthető információs rendszer létrehozása, melynek szakmai gerince a mesterséges intelligencia ma a világon legelismertebb tankönyve magyarra fordítva, ill. kiegészítéseként a neurális hálókról szóló színvonalas magyar egyetemi tankönyv, mindkettő multimédia anyagokkal gazdagon illusztrálva. Erre a gerincanyagra épül rá a magyar oktatásban használt, ill. igényelt ismeretek rendszere, a hallgatói és a tanári munkában hasznos kellékek, a hazai tanulási lehetőségek áttekintése, a hazai kutatás eredmények tárháza, végül olyan ismeretek gyűjteménye, amiknek forrása az olvasói közösség spontán érdeklődése, ill. az azt kielégítő szakértői válaszok a rendszertől.