A megvalósítás logisztikai komponensei és a megvalósítást formáló alapvető szakmai és társadalomtudományi mechanizmusok

A célul kitűzött feladatok négy párhuzamos tevékenységben valósulnak meg:
 
a. Technológiai műveletek: itt biztosítjuk (felépítjük, üzemeltetjük, karbantartjuk) a szükséges digitalizálási és egyéb kódolási környezeteket, a termék kísérleti változatát és a fejlesztett anyagok tárát tartalmazó szervert. A fő technológiai művelet a szövegszerkeszett formában rendelkezésre álló anyagoknak az előírt DocBook formátumba való konvertálása, ill. a konvertált formátum járulékos meta adatokkal való kiegészítése. A technológiai műveletekért Panem Kft. a felelős.
 
b. Tartalomfejlesztő műveletek: e körbe tartozik az alap digitalizálandó tankönyvek anyagán túlmutató minden további oktatási, kutatásismertető, ismeretterjesztő, tájékoztató és közösségépítő anyag előállítása digitalizálásra kész formában. A tartalomfejlesztéséért az egyetemi partnerek felelősek, támaszkodva sokéves oktatási/kutatási gyakorlatukra.
 
c. Logisztika: két komponense van – a projekt menedzsment és a szükséges hazai és külföldi szerzői- és kiadói jogok megvásárlásának a lebonyolítása, a szabad felhasználási jogok megfelelő időszakon keresztül történő biztosítása.
 
d. Minőségellenőrzés: a fejlesztés közbeni minőségellenőrzés módja a félig kész termék korlátozott hozzáférhetőségéből adódó felhasználói tapasztalat visszacsatolása a fejlesztésbe. A végtermék minősítésére független lektori vélemény készül, végül a termék tényleges használatának idejére megfelelő, integrált, de több független és függetlenül időzített fenntartási műveletet tartalmazó fenntartási stratégia készül, amiben minden pályázó tag kiveszi a részét.