Tananyagfejlesztés elemei

 
A projekt tevékenységek 1. fázisában az almanach architektúra és a rendszerterv közös gyors kidolgozása után a BME és a Panem Kft. munkatársai létrehozzák a digitalizáláshoz és a produktum folyamatos ellenőrzéséhez szükséges munkakörnyezeteket. Ezek után a BME munkatársai szakmailag előkészítik a két tankönyvet digitalizálásra (a fejezetanyag logikailag elkülönülő, jól lapozható részekre bontása, a kereszthivatkozott és a multimédia-illusztrálandó fogalmak bejelölése, a bővítések helye és jellege), a Panem Kft. munkatársai pedig elvégzik az alap tankönyvek digitalizálását.
 
Ezzel egy időben a BME, az Óbudai Egyetem, és a Semmelweis Egyetem munkatársai elvégzik almanach minden fejezetéhez az elektronikus változatban hivatkozandó multimédiás anyagok azonosítását és elkezdik azok kifejlesztését. Ugyanakkor a BME, az Óbudai Egyetem, és a Semmelweis Egyetem munkatársai elkezdik az önképzést és a szakmai tájékoztatást segítő, hozzáadandó oktatási anyagok és infrastrukturális ismeretek gyűjtését, rendszerezését, az új (szak)oktatási és szakképzési anyagok előállítását és ezek digitalizáláshoz alkalmas formába öntését.
A fejlesztés 2. fázisában a korábban előállított anyagok választékát a kísérleti rendszerből adódó tapasztalatok fényében módosítjuk (a BME feladata). Az így előálló választékot digitalizáljuk és az almanach kísérleti változatába integráljuk (a Panem Kft. feladata). A bővített rendszert a BME szerverén a partnerek (BME, Óbudai Egyetem, és Semmelweis Egyetem) tesztelik. Ezek után a kísérleti rendszert, a BME szerverén, megtekintésre és használatra ajánljuk a BME, az Óbudai Egyetem, és a Semmelweis Egyetem oktatóinak és hallgatóinak, ill. válogatott külső szakembereknek.
 
A 3. fázisban három, viszonylag független fejlesztési tevékenység zajlik. A véleményezés eredményét a digitalizált rendszerben figyelembe vesszük (javítás, módosítás, bővítés, „akit illet”, az eddigi felelősségek szerint). Ezzel egy időben történik az oktatási és a tájékoztató anyagok az alap elektronikus rendszerbe való integrálása (BME, Panem Kft.). Az utolsó fejlesztési lépés az elektronikus forrásban kereszthivatkozott és multimédia-illusztrált fogalmak és nevek egy kiválasztott részéhez a kapcsolatok beépítése és a kapcsolatok kísérleti (egyetemi környezetben) történő ellenőrzése (a ME, az Óbudai Egyetem, és a Semmelweis Egyetem közös feladata). A kész integrált rendszer előírt technológiai portabilitását a Panem Kft. felügyeli.  A fázist lezáró tevékenységek a kész rendszernek a célszerverre való átemelése (a megvásárolt szerzői jogok érvényesítésének kezdete), az ismertető anyagoknak a tervezett fórumokon történő bemutatása, szétküldése. Egy záró ismertető rendezvény megrendezése a BME székhelyén, kapcsolatépítés, disszemináció, és továbbképzés témában. A rendszerről független lektori vélemény beszerzése.