Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bemutatása


Projektgazda a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéke. A mérnöki tudományok területén az 1782-ben alapított Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hazánk egyik legjelentősebb felsőoktatási intézménye. A Műegyetemen jelenleg 8 karon folyik az oktatás (építőmérnöki, gépészmérnöki, építészmérnöki, vegyészmérnöki és biomérnöki, villamosmérnöki és informatikai, közlekedésmérnöki, természettudományi, gazdaság- és társadalomtudományi). Alaptevékenysége mellett a BME a képzéshez kapcsolódó tudományos kutatást és fejlesztést is végez, továbbá a hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetőséget, valamint a beilleszkedését és az egészséges életvitelt segítő szolgáltatásokat nyújt.
 
A pályázat teljesítés tényleges helye a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéke. Jogelődje, a Budapesti Műszaki Egyetem Műszer és Finommechanika Tanszéke 1954-ben alakult. Később a tanszék profilja tisztult, pl. leváltak róla a finommechanika és a nem-villamos jelek mérésének egyes fejezetei és nevünk is többször változott – előbb Műszer és Méréstechnika Tanszék lett, ma pedig Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék vagyunk. Napjainkban a tanszék oktatási, kutatási és fejlesztési munkája egyaránt három fő területre koncentrál:
 1. beágyazott információs rendszerek,
 2. intelligens rendszerek tervezése,
 3. szolgáltatásbiztos számítástechnika.
 
A tanszék különlegessége, hogy együtt van a méréstechnika, az elektronika és az informatika elméleti, technológiai és gyakorlati ismereteinek szakértelme. A Tanszék küldetése, hogy a fenti három fő területen és ennek részterületein vezető szerepet töltsön be a kutatásban és az oktatásban. A pályázattal foglalkozó tanszéki csoport a mintegy 15 éve alakult Intelligens Rendszerek kutatócsoport. A küldetése olyan informatikai rendszerek elemzése, szintézise, és integrálása, amelyek nagybonyolultságú, heterogén tudás reprezentációját és szervezését igénylő feladatmegoldást támogatnak vagy akár teljesen automatizálnak. Az Intelligens Rendszerek Kutatócsoportnak jelenleg mintegy 20 tagja van.
 
A pályázattal foglalkozó konkrét személyek:
Dr. Horváth Gábor, egyetemi docens (tanszékvezető):
Dr. Dobrowiecki Tadeusz, egyetemi docens (projekt szakmai menedzsere)
Dr. Strausz György, egyetemi docens (Intelligens Rendszerek Kutatócsoport vezetője)
Dr. Pataki Béla, egyetemi docens
Dr. Antal Péter, egyetemi adjunktus
Mészáros Tamás, egyetemi adjunktus
Kovács Dániel, egyetemi tanársegéd