Panem Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bemutatása

A Panem kiadó megalakulása – 1990 – óta elsősorban az informatika, a közgazdaságtan és a tanulást, tanítást segítő könyvek kiadásával vált a magyar felsőoktatási tankönyv- és szakkönyvpiac meghatározó szereplőjévé. A kiadó elsődleges célkitűzése 1990-ben az volt, hogy rangos, kipróbált külföldi szakkönyveket és felsőoktatásban alkalmas tankönyveket és tananyagokat honosítson meg magyar nyelven a magyar piacra, illetve a magyar nyelvű hasonló színvonalú anyagokat eljuttassa a külföldi piacokra, elsősorban angol nyelven.
Az első 6-7 évben a cég csak nyomtatott könyvek kiadásával volt jelen a piacon. A kiadó a 90-es évek második felétől kezdődően foglakozott multimédiás és egyéb digitális tartalmak fejlesztésével és honosításával.
Munkatársi köre éves átlagban 7 fő, főfoglalkozásban. A munkatársak közül 5-6 fő felsőfokú végzettséggel, nyelvtudással rendelkező mérnök, illetve közgazdász végzettségű, míg 1-2 fő adminisztratív és kisegítő munkakörben dolgozik, megfelelő szakismerettel.
A Panem kiadót magánszemélyek alapították, jelenleg tulajdonosi köre két magánszemélyből áll, melyből egyik tulajdoni hányada meghatározó mértékű. A cég tevékenységének két fő területe: a hagyományos, papíralapú könyvkiadás és a különböző digitális tartalomfejlesztés, illetve honosítás.
A jelenleg több mint 200 címet jelentő kínálatban jelentős helyet foglalnak el a közoktatásban és a felsőoktatásban használt tankönyvek, a tanulást segítő, valamint ismeretterjesztő kiadványok. Magas szintű egyetemi tankönyveink, illetve szakkönyveink, és a különböző szakmai igényeket kielégítő könyveink meghatározóak a piacon. A kiadó működésének kezdetétől fogva szoros együttműködést épített ki vezető amerikai és európai kiadókkal. Így kínálatunk nagyobbik – elsősorban a felsőoktatás számára és szakkönyvként használatos – része a nemzetközi gyakorlatban bevált és több nyelven megjelent alapkönyvekből áll. Ezeket a könyveket – rendszeresen megújítva – hosszútávon piacon próbáljuk tartani, elsősorban a felsőoktatás szükségleteit szem előtt tartva. A Panem kiadó ezen a könyvpiacon a második-harmadik legnagyobb piaci szereplőként van számon tartva.
1997 óta rendszeresen részt veszünk különböző digitális tartalomfejlesztési projektekben – és ott is elsősorban e-learning tananyagok készítésében. Referenciáink között vannak szakképzési tananyagfejlesztések is, amelyek műszaki, természettudományos és egyéb területeken készültek pályázatokra vagy megrendelésekre. Néhány jelentősebb: fizika, biológia, magyar nyelvtan tananyagok (Sulinet program keretében), valamint többek között gépészet, elektrotechnika, környezetvédelem témakörében – csak hogy a pályázat szempontjából a legrelevánsabb témákat említsük.
Kiadónk 2006-ban, a munka minőségének biztosítására bevezette az ISO 9001 minőségirányítási rendszert, amit már több mint három éve eredményesen használunk. A kiadó telephelyén kialakított munkahelyek és informatikai háttér a főtevékenységként végzett munkákra messzemenően alkalmas, kellően rugalmasan alakítható.
Az egyes fejlesztésekhez – akár könyv, akár digitális tartalom – a szükséges szakembereket az adott projekt igénye és lehetőségei szerint, külsős munkatársként a projekt idejére foglakoztatjuk. A projekt megvalósítása alatt biztosítjuk, hogy munkájukat – amennyiben ez indokolt – a mi telephelyünkön a mi eszközeinkkel végezzék.
Összefoglalóan elmondhatjuk, munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a minőségre, a határidők betartására és a partnereinkkel való jó munkakapcsolat kialakítására.
 
A pályázattal foglalkozó konkrét személyek:
Tarr Bence, villamosmérnök
Revoly András, villamosmérnök
Sághi Gáborné, közgazdász
Tarr Kálmánné, villamosmérnök
Sipos Ágnes, közgazdász