Célcsoportok áttekíntése

Az almanach rendszer térítésmentes, internetes hozzáférhetősége egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy a mesterséges intelligenciára vonatkozó ismeretekhez lényegesen szélesebb olvasói tábor jusson hozzá. Ennek az adottságnak a hátulütője, hogy az olvasói tábor sokkal heterogénebb lesz, mind az informatikai felkészültségében, mint a tematikus kíváncsiságában. Az olvasói tábor heterogenitását specifikációs tényezőnek kell elfogadni a rendszer fejlesztésében és megvalósításában és igyekezni kell a többféle olvasói kört differenciáltan, ám igényesen kiszolgálni.
 

Milyen főbb olvasói rétegeket különböztetünk meg, melyek adottságait igyekszünk a rendszer tervezésénél figyelembe venni?
 
Egyetemi/főiskolai alapképzéses hallgatók számára az almanach az alap tankönyv szerepét tölti (a tanult tárgynak megfelelő tematikus fejezetekből összeválogatva), szemléletformáló multimédia betétekkel. Lényegi szempont a nyomtatott könyvhöz képest a tananyag könnyebb hozzáférhetősége, közvetlen kapcsolata az irodalmi háttértudással és az önképzést /önellenőrzést segítő információkkal.
 
Mesterképzéses, PhD hallgatók számára az almanach a speciális, emelt szintű ismeretek, értékes internetes link gyűjtemények helye, melyek elsősorban elektronikus irodalmakhoz, ill. érdekes kutatási hallgatói és posztgraduális projektekhez, diplomamunkákhoz adnak tájékozódási-kapcsolattartási lehetőségeket.
 
Dolgozó, továbbtanuló szakemberek számára az almanach az alapismeretek megszerzését biztosítja, ill. a legfrissebb vívmányokról ad képet. Tekintettel a munka melletti továbbtanulás nehézségeire, lényegesek számukra az almanach interaktív szolgáltatásai (problémák gyors tisztázása, kapcsolatfelvétel, szakmai segítség).
 
Középiskolai tanulók és tanárok számára az almanach szemléletformáló forrást jelent, a jobb megértéshez és az érdeklődésformáláshoz. E célból a könyvhöz hozzáadott oktatási és kutatási adatokat lehetőség szerint egyszerűen és követhetően kell megfogalmazni.
 
Az informatikában laikusok számára az almanach biztosítja a terület hiteles bemutatását, a tévhitek feloszlatása végett. Hasonlóan fontos itt az ismeretek megfelelő szövegezése, és a középiskolai tananyaggal való kapcsolatuk kiemelése (megjegyzés: a mesterséges intelligencia módszertanához tartozó matematika több esetben már a középiskolai ismeretek birtokában is követhető).
 
A mesterséges intelligencia területen dolgozó, vagy arra orientálódó hazai, határterületeket képviselő szakemberek számára - akik egyedi tálalásban, gyakorlati problémáik szemszögéből szeretnének hozzáférni a tudáshoz - az almanach megadja a kutatási eredmények keresztreferenciáját, az aktuális hazai információkkal, lehetséges konzultációk és kapcsolatfelvétel végett.
 
A számítógéphez átlagosnál jobban kötöttek számára (otthoni iroda, földrajzi elszigeteltség, határon túli magyarok, fogyatékosok, stb.) az almanach természetes gyógyír a megnehezült vagy ellehetetlenített könyvtárlátogatásra, személyes konzultációra, stb.
 
Ipari projektek menedzserei, kutatási csoport vezetői számára az almanach tudásbázisa több téren is hasznos lehet konkrét ipari projektek megvalósítása során (információforrás, szakértő bázis, kérdés-válasz, "best practices" jellegű esettanulmányok, stb.), a helyes, felelőségteljes architektúrális, gépi és humán erőforrásgazdálkodó döntések meghozatalához.