Semmelweis Egyetem bemutatása

A Semmelweis Egyetem (SE) az ország egyik legpatinásabb intézménye. Hármas feladatot lát el: oktatás, kutatás és betegellátás.
Oktatási tevékenység: Öt karán három nyelven folyik az oktatás. Az összesen kb. 10.700 hallgatóból 1400 a külföldi diák. Fennállása alatt közel 100.000 diplomát adott ki, melyek megfelelnek az európai követelményeknek.
Tudományos tevékenység: Az SE kutatási tevékenysége kiemelkedő, a K+F index alapján az öt legjobb magyarországi egyetem egyike. A kutatási tevékenység központja a MTA-SE Egyesült Kutatási Szervezete, amely a résztvevő 22 kutatócsoport önkéntes társulásaként jött létre.
Gyógyító tevékenység: Intézeteiben az egészségügyi ellátó tevékenység több mint 2600 ágyon folyik, az intézetek havonta mintegy 130.000 járó- és 9000 fekvőbeteget látnak el. Az SE Magyarország egészségügyi ellátási szükségleteinek 5%-át biztosítja.
o     Fejlődési trendek:
Az Egyetem előremutató kezdeményezések megvalósítására is törekszik. 2003-ban fogalmazta meg jelenleg is érvényes stratégiai célkitűzéseit, melyek az alábbiak:
-          a XXI. században közép-európai piacvezető orvos- és egészségtudományi Egyetem legyen;
-          Magyarországon és a fővárosban piacvezető legyen az ellátás, az orvosegyetemi és egészségtudományi képzés, a kutatás és klinikai innováció területén (ez utóbbi jelentéseként a legkorszerűbb orvostudományi technológiák kidolgozója, kipróbálója, bevezetője, és mindennapos használója);
-          a magasan képzett emberi erőforrások, és az általuk használt modern technológia miatt közép-európai tudásközpont legyen az orvos-, és egészségtudományok valamint az egészségügyi menedzsment területén;
-          aktívan hozzájáruljon a régóta negatív népegészségügyi trendek radikális megfordításához.
 
A pályázattal foglalkozó konkrét személyek:
Dr. Jávor András, mb. igazgató
Dr. Daragó László, egyetemi docens (projekt szakmai menedzsere az SE részéről)