Óbudai Egyetem bemutatása

2010. január elsejével a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként megalakult az Óbudai Egyetem. A tradíciók ápolása és a haladás, a fejlődés nyomon kísérése jellemzi az új egyetemet. Büszkén valljuk magunkat az 1879-ben alapított Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola jogutódjának, valamint az 1410. augusztus 1-jén újjáalapított Óbudai Egyetem szellemi örökösének.
 
Az Óbudai Egyetem alaptevékenysége körében gazdaságtudományok, informatikai-, műszaki-, és pedagógusképzés területen alap-, és mesterképzést, szakirányú továbbképzést, valamint felsőfokú szakképzés keretében szakképzést folytat. Az intézmény az alapító okiratban meghatározott kiegészítő és kisegítő-, valamint vállalkozási tevékenységet is folytat. A kiemelkedő hallgatók képességének fejlesztésére, szakmai előrehaladásuk támogatására a Tudományos diákkör, valamint Szakkollégium nyújt lehetőséget.
 
Az Óbudai Egyetem (ÓE) Neumann János Informatikai Karának (NIK) keretein belül 2003-ban alakult az Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézete (IMRI). Az IMRI az interdiszciplináris mérnöki alkalmazású informatika, a számítógépes modellezés, az intelligens számítástechnika, és az alkalmazott számítástudomány integrált művelését tűzte ki célul, mint a kutatás, mint az oktatás területén. Az ÓE-en folyó mérnök informatikus alapképzés és MSc képzés kapcsolódó témaköreiben az oktatás jelentős hányadát fedezi, az Integrált intelligens rendszerek szakirány gondozója.
 
Az ÓE és ezáltal a NIK és az IMRI kiemelt célja:
- a minőségi, magas színvonalú, a felvevő piac által folyamatosan elismert,
hagyományosan gyakorlatorientált képzés erényeit megtartó alapképzést folytatása,
- megőrizni a helyet a legjobb műszaki szakembereket kibocsátó intézmények között,
- a hallgatói érdeklődés növelése a képzés iránt,
- Life Long Learning (szakirányú továbbképzés, diplomás átképzési programok, fogyatékkal élők felzárkóztatása),
- az oktatási rendszerű együttműködésék kiépítése a régióban továbbá határon túli magyar és európai intézményekkel.
 
A pályázattal foglalkozó konkrét személyek:
Prof. Dr. Rudas Imre, rektor, egyetemi tanár
Prof. Dr. Fodor János, rektorhelyettes, egyetemi tanár,
Dr. Takács Márta, főiskolai docens (IMRI intézetigazgató-helyettes)
Dr. Kutor László, főiskolai docens, szakcsoportvezető (Mesterséges Intelligencia szakcsoport)