1. fejezet - A neurális hálózatok felépítése, képességei

A fejezet célja a neurális hálózatok felépítésévelkapcsolatos legfontosabb alapfogalmak, alapvető definíciók és háló-topológiák áttekintése, valamint annak bemutatása, hogy a legfontosabb neuronháló architektúrák milyen számítási képességekkel rendelkeznek. A fejezet röviden bemutatja azt is, hogy a számítási képességek alapján a neuronhálók milyen feladattípusok megoldásában alkalmazhatók sikerrel. A fogalmakat és a definíciókat tekintve elsősorban az igen gazdag és szerteágazó angol irodalomból indulunk ki. Bár neuronhálókkal kapcsolatos kutatások a 90-es évek kezdete óta már Magyarországon is folynak, sőt számos hazai neuronháló-alapú gyakorlati alkalmazás is született, a neuronhálók minden vonatkozására kiterjedő egységes magyar nyelvű terminológia a mai napig nem alakult ki. Ezért ennek a fejezetnek az is a célja, hogy megkísérelje a különböző angol nyelvű terminológiákat egy közös magyar elnevezésrendszerre leképezni. A fejezetben ezért igyekszünk megadni az általunk használt magyar elnevezések gyakrabban alkalmazott változatait és ezek angol megfelelőit is.

Az 1.1 alfejezet a neurális hálózatokhoz kapcsolódó legfontosabb definíciókat adja meg. Az 1.2 alfejezet a neurális hálózatok alapelemeit és a fontosabb neuronháló elrendezéseket mutatja be. Az 1.3 alfejezet a neuronhálók alapvető képességeit veszi sorra és ehhez kapcsolódóan néhány fontos matematikai eredményt ismertet.